logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43709
Meno kňaza : Mihálik, Jozef
Pcmeno kňaza : mihalikjozef
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 145
Poradie : 2950
Citát : M i h á l i k Josephus. Natus 1840. in Nyitra. 1863. ordi-
natus. 1864. Coop. in Felsövesztenicz, inter. Admi-
nistrator in Nyitraszucsány et Nyitranovák. 1865. Coop.
in Csápor. 1866. in Máriatólgyes. 1868. Parochus in
Felsöszúcs. 1877. in Bán. 1890. t. Abbas B. M. V. de
Pankota prope Castrum Világos. 1893. Sup. elem. scho-
larum cath. Dioecesanus Inspector Com. Trenchiniensis.
1902. et Com. Nitriensis. 1902. Canonicus Magister 1909.
Praeses Consilii in negotiis disciplinaribus Ludirectorum
et Docentum. 1912. Custos. --- --- --- --- --- --- --- 15

Číslo záznamu : 44724
Meno kňaza : Mihálik, Jozef
Pcmeno kňaza : mihalikjozef
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1250
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Mihálik Josephus | 1840 | 1863 |26

Číslo záznamu : 65867
Meno kňaza : Mihálik, Jozef
Pcmeno kňaza : mihalikjozef
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 78
Poradie : 3340
Citát : Mihálik Jozef.
Narodil sa 26.11.1840 v Nitre. Po štúdiách v Nitre a Pešti bol 20.12.1863 v Nitre ordinovaný. Kaplánom bol v Horných Vesteniciach, v Cabaj-Čápore (1865 — 1866) a v Dubnici nad Váhom (1866 — 1868). Ako farár pôsobil v Hornej Súči (1868 — 1877) a v Bánovciach nad Bebravou (1877 — 1902). R. 1890 sa stal titulárnym opátom de Pankota prope Castrum Világoš. R. 1902 sa stal sídelným kanonikom. R. 1921 v mene kapituly vítal nového biskupa Karola Kmeťka. Zomrel 18.11.1923.