logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 43708
Meno kňaza : Mičko, Štefan
Pcmeno kňaza : mickostefan
Číslo knihy : 60075
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXIII
Skratka knihy : NS1913
Strany : 145
Poradie : 2940
Citát : M i c s k ó Stephanus. Natus 1874. in Vágbánya, Com. Tren-
csén. 1899. ordinatus, Cooperator in Fehérhalom. 1901.
Administrator interim. in Mitta, Cooperator in Szikla-
szoros. 1904. Administrator in Lednicz. 1906. in exa-
mine Pro-Synodali approbatus, Parochus in Lednicz. --- 53