logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4428
Meno kňaza : Michal (Turčiansky Michal, 1391)
Pcmeno kňaza : michal1391turcianskymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 787
Poradie : 180170
Citát : Michael.Occurrit 1391. plebanus in Turócz-Szent-Mihály. (Schemat. hist. 1876. 248.)
Preklad : Michal. V r. 1391 bol farárom v Turčianskom Svätom Michale. (Schemat. Hist. 1876, s. 248.)

Číslo záznamu : 29639
Meno kňaza : Michal (Turčiansky Michal, 1391)
Pcmeno kňaza : michal1391turcianskymichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 137
Poradie : 10630
Citát : Michal
1391 farár v T. Michale.