logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4402
Meno kňaza : Mialtró, Juraj
Pcmeno kňaza : mialtrojuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 786
Poradie : 179910
Citát : Mialtró Georgius.Sancto-Crucensis e cottu Bars. Qua alumnus semin. s. Adalberti 1727. baccalaureus, 1728. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. cursu speculativo in eodem seminario 1731. terminavit. Cooperatorem egit in Zólyom-Lipcse a. tribus. Hinc 6. Febr. 1734. investitus parochus in Badin in cottu Zol. Inde 18. Sept. 1744. in Szelecz, ubi 1755. peracta est visitatio per Josephum Batthyán, qui de parocho sic: „Interrogatus quo jure aliquos libros fratris sui defuncti Duboviensi parochi acceperat, respondit, se illos habere ex donatione in vivis facta. Est proborum morum, praelatis obediens.“ † 29. Apr. 1762.
Preklad : Mialtró Juraj. Zo Svätého Kríža v Tekovskej župe. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1727 stal bakalárom, v r. 1728 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1731 po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil tri roky vo Zvolenskej Ľupči. Nato bol 6. februára 1734 ustanovený za farára v Badíne vo Zvolenskej župe, 18. septembra 1744 v Selciach, kde sa v r. 1755 konala Baťánova vizitácia, ktorý o farárovi toto: „Na otázku, akým právom prijal niekoľko kníh svojho zosnulého brata farára v Dubovom, odpovedal, že ich má ako dar od živého. Má dobré mravy, poslušný nadriadeným.“ † 29. apríla 1762.

Číslo záznamu : 29628
Meno kňaza : Mialtró, Juraj
Pcmeno kňaza : mialtrojuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 136
Poradie : 10520
Citát : Mialtro Juraj
N. vo Sv. Kríži. Malý seminár za šesť rokov skončil v Trnave, špekulatívnu teológiu za tri roky, o. 1731, kaplán v Sl. Ľupči, 1734 farár v Badíne, 1744 v Selcach. Z. 29.IV.1762 /CV 1754 Selce./