logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29625
Meno kňaza : Mesner, Jozef
Pcmeno kňaza : mesnerjozef
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 135
Poradie : 10490
Citát : Mesner Jozef
N. 2.XI.1789, o. 1812, kaplán v Handlovej, BB, 1819 SF vo V. Poli, neskôr v H. Štubni, 1822 farár v Martine, 1829 D, 1838 VAD, 1845 HCEN. Z. 1.IV.1861.

Číslo záznamu : 31096
Meno kňaza : Mesner, Jozef
Pcmeno kňaza : mesnerjozef
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 67
Poradie : 5310
Citát : Mesner Jozef
N. 2.11.1789. O. 1812. K v Handlovej, BB, 1819 SF vo V. Poli, H. Štubni, 1822 F v Martine, 1829 D, 1838 VAD, 1845 HCEN. Z. 1.4.1861.