logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4343
Meno kňaza : Megyeri, Juraj
Pcmeno kňaza : megyerijuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 780
Poradie : 179320
Citát : Megyeri Georgius.16. Jun. 1697. nominatus est licentiatus in Tardoskedd, ubi operatus usque 1698. † 13. Jan. 1699. ibidem.
Preklad : Megyeri Juraj. 16. júna 1697 bol vymenovaný za licenciáta v Tvrdošovciach, kde pracoval až do r. 1698. Tam † 13. januára 1699.