logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4339
Meno kňaza : Medzihradský, Daniel
Pcmeno kňaza : medzihradskydaniel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 780
Poradie : 179280
Citát : Medszihradszky Daniel.Sancto Crucensis, in cottu Liptó. Ab 1758. in Emericano, 1760. missus ad alumnatum Budensem, ubi et theologiae studuit. 28. Jul. 1766. cooperator factus in Trsztena. 19. Febr. 1768. investitus parochus in Turán. Hinc jam 13. Jul. e. a. in Komjáthna. Abhinc 4. Jun. 1772. iterum in Turán, ubi † 3. Maji 1774.
Preklad : Medzihradský Daniel. Zo Svätého Kríža v Liptovskej župe. Od r. 1758 v seminári sv. Imricha, v r. 1760 bol poslaný do budínskeho alumnátu, kde študoval aj teológiu. 28. júla 1766 sa stal kaplánom v Trstenej. 19. februára 1768 bol ustanovený za farára v Turanoch. Odtiaľ už 13. júla t. r. v Komjatnej. Odtiaľ 4. júna 1772 znovu v Turanoch, kde † 3. mája 1774.

Číslo záznamu : 29607
Meno kňaza : Medzihradský, Daniel
Pcmeno kňaza : medzihradskydaniel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 132
Poradie : 10310
Citát : Medzihradský Daniel
N. v Lipt. Sv. Kríži, 1766 kaplán v Trstenej, 1768 farár v Turanoch, t. r. v Komjatnej, 1772 znova v Turanoch, kde z. 3.V.1774. NSP

Číslo záznamu : 31087
Meno kňaza : Medzihradský, Daniel
Pcmeno kňaza : medzihradskydaniel
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 65
Poradie : 5220
Citát : Medzihradský Daniel
N. v Lipt. Kríži. Pri zriadení BBB bol F v Turanoch.