logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29545
Meno kňaza : Mayer, Jakub
Pcmeno kňaza : mayerjakub
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 125
Poradie : 9690
Citát : Mayer Jakub
Trnavčan, nar. 1776, Nemec, o. 1799 Frant. Fuchsom, ako diakon kaplán v Detve, SF v Handlovej, Sebedraží, 1803 farár v Radvani, 1807 v Necpaloch, 1821 v Mošovciach, AS súdnej tabule župy turč. Z. 16.IV.1829.

Číslo záznamu : 31061
Meno kňaza : Mayer, Jakub
Pcmeno kňaza : mayerjakub
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 62
Poradie : 4960
Citát : Mayer Jakub
Trnavčan, nar. 1776, Nemec, o. 1799 Frant. Fuchsom, ako diakon kaplán v Detve, SF v Handlovej, Sebedraží, 1803 farár v Radvani, 1807 v Necpaloch, 1821 v Mošovciach, AS súdnej tabule župy turč. Z. 16.4.1829.