logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4313
Meno kňaza : Maurer, Andrej Ignác Michal
Pcmeno kňaza : maurerandrejignacmichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 778
Poradie : 179020
Citát : Maurer Andreas, Ignatius, Michael.1672. in Pázmáneo philosophiam inchoavit. 1. Maji 1676. investitus parochus in Janó-Lehota. Ab 1679. in Ternye. Inde 17. Apr. ejusdem a. investitus in Kormossó. 1. Maji 1680. in Kaproncza, ubi 8. Febr. 1681. una in Szlaszka. Hanc jam m. Mart. e. a. resignavit, in illo vero usque 1687. activus erat. 7. Dec. 1689. investitus iterum in Janó-Lehota, ubi usque 1694. operatus est.
Preklad : Maurer Andrej Ignác Michal. V r. 1672 začal študovať filozofiu v Pázmáneu. 1. mája 1676 bol ustanovený za farára v Janovej Lehote. Od r. 1679 bol v Tŕní. Nato bol 17. apríla toho roka ustanovený v Krnišove, 1. mája 1680 v Kopernici, 8. februára 1681 v Slaskej. Tejto sa zriekol v marci t. r., avšak až do r. 1687 pôsobil v nej. 7. decembra 1689 bol ustanovený znova v Janovej Lehote, kde pracoval až do r. 1694.

Číslo záznamu : 29599
Meno kňaza : Maurer, Andrej Ignác Michal
Pcmeno kňaza : maurerandrejignacmichal
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 132
Poradie : 10230
Citát : Maurer Andrej Ignác
1678 kaplán v Kremnici. Pre nejaké priestupky ho vyšetrovali a OAB ho preložil. 1691 ho ako hosťa spomína Diarium SJ v BB, 1679 farár v Tŕní, t. r. v Krnišove, 1680 v Kopernici, skade spravoval aj Slaskú. 1689 v J. Lehote, kde bol do 1694.