logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4277
Meno kňaza : Matúš z Ardanoviec
Pcmeno kňaza : matuszardanoviec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 775
Poradie : 178660
Citát : Matthaeus.1405. plebanus in Ardanócz. Sub illius cura obtinuit beneficium hocce 15. jugera terrae arabilis a Francisco Mager de Kapláth.
Preklad : Matúš. V r. 1405 bol farárom v Ardanovciach. Za neho Sub illius cura obtinuit beneficium hocce 15. jugera terrae arabilis a Francisco Mager de Kapláth.