logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 59334
Meno kňaza : Mathias(Tulčík,1332)
Pcmeno kňaza : mathias1332demjata
Meno farnosti : Tulčík
Pcmeno farnosti : tulcik
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 211
Poradie : 52246
Citát : Item Mathias de Mata.
Preklad : Matúš z Demjaty (teraz fil. farnosti Tulčík)