logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4195
Meno kňaza : Martinkovič, Martin František
Pcmeno kňaza : martinkovicsmartinfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 769
Poradie : 177840
Citát : Martinkovics Martinus, Franciscus.Theologiam cum secundo a. terminavit. Ab 1652. parochus in Kis-Tapolcsány, ubi 1657. Andreas Szily peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Aetatis 31. parochiae 5 anno.“ Hinc 24. Apr. 1663. investitus in Galgócz. Subin 14. Mart. 1672. introductus est primus parochus in Német-Lipcse, post expeditionem Simonis Frivaldszky senioris per praepositum Georgium Bársony, qui 1673. utrumque templum et in foro et infra oppidum occupavit. Exhinc 10. Febr. 1674. investitus in Dejthe, ubi usque 6. Febr. 1683. operatus. 21. Apr. 1686. investitus in Alsó-Diós, ibi 1694. successorem nactus.
Preklad : Martinkovič Martin František. Teológiu ukončil po druhom ročníku. Od r. 1652 bol farárom v Topoľčiankach, kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi zaznamenal: „31 ročný, vo farnosti 5 rokov.“ 24. apríla 1663 bol ustanovený v Hlohovci. Nato bol 14. marca 1672 uvedený ako prvý farár v Nemeckej čiže Partizánskej Ľupči po vypovedaní seniora Šimona Frivaldského prepoštom Jurajom Báršoňom, ktorý v r. 1673 obsadil obidva kostoly na rínku i pod mestečkom. Odtiaľ bol 10. februára 1674 ustanovený v Dechticiach, kde až do 6. februára 1683 pracoval. 21. apríla 1686 bol ustanovený v Dolných Orešanoch, kde v r. 1694 dostal nástupcu.