logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4189
Meno kňaza : Maršovský, Andrej
Pcmeno kňaza : marsovskyandrej
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 768-769
Poradie : 177780
Citát : Marsovszky Andreas.Belensis e cottu Trencsén. Qua alumnus semin. s. Stephani 1699. baccalaureus et 1700. magister philosophiae. Theologiae in eodem semin. studuit. 24. Jul. 1701. ordinatus. 24. Aug. ejusd. a. investitus parochus in Ujlak. Hinc 28. Mart. 1704. in Vámos, cum utraque Bácsa, Bajcs, Szabadi, utraque Medve, Szap, Nyárad, Ballony et Kulcsod. Inde jam 4. Jul. 1704. in Nagy-Surány, ubi usque 1707. operatus est. Subin obtinuit Kőhid-Gyarmat, in quo beneficio 5. Mart. 1713. investituram accepit, ubi usque 1714. activus erat.
Preklad : Maršovský Andrej. Z Belej v Trenčianskej župe. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1699 stal bakalárom a v r. 1700 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári. 24. júla 1701 bol vysvätený za kňaza. 24. augusta toho roka bol ustanovený za farára vo Veľkom Záluží, odtiaľ 28. marca 1704 v Hornom Mýte s obomi Bácsami, Bajčom, Szabadi, obomi Medve, Szapom, Ňáradom, Baloňom a Kľúčovcom. Už od 4. júla 1704 bol v Šuranoch, kde pracoval až do r. 1707. Nato obdržal Kamenný Most, v tomto benefíciu prijal úrad 5. marca 1713, kde pracoval do r. 1714.