logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4149
Meno kňaza : Máriássy, Štefan
Pcmeno kňaza : mariassystefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 765
Poradie : 177380
Citát : Máriássy Stephanus.Fuit circa 1684. parochus oppidi Turán. De quo Georgius Szelepchényi in sua informatione sic refert: „Ob metum rebellium vagus per montes, comprehensus tamen fuit et plus quam 50. vulneribus sauciatus pro mortuo relictus, qui tamen miserante Deo revixit.“ (Magy. Sion. 1868. 761.)
Preklad : Máriássy Štefan. Okolo r. 1684 bol farárom v mestečku Turany. Juraj Selepčéni v vo svojej informácii referuje takto: „Zo strachu pred rebelmi ušiel do hôr, avšak ho chytili a s vyše 50 rán bol ponechaný na smrť, ale z milosti Božej ožil.“ (Magyar Sion 1868, s. 761.)

Číslo záznamu : 29562
Meno kňaza : Máriássy, Štefan
Pcmeno kňaza : mariassystefan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 127
Poradie : 9860
Citát : Mariássy Štefan
cca 1680 farár v Turanoch. O ňom píše J. Szelepcsényi vo svojej informácii: „Zo strachu pred rebelmi ušiel do hôr. Aj tak ho chytili a dostal viac ako 50 palíc. Nechali ho ako mŕtveho, ale z milosti Božej ožil.“ NSP