logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37523
Meno kňaza : Marcinek, Jozef
Pcmeno kňaza : marcinekjozef
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 12770
Citát : MARCZINEK, Jozef
* nar. 5.6.1833 Smilno, ord. 1855, +4.6.1895
* 1855 kaplán Vranov nad Topľou, Füzerradvány, 1856 archivár biskupského úradu a vicenotár, 1861 farár Veľká Domaša, 1874 administrátor Nižný Hrušov, 1875 - 1895 farár, 1879 vicedekan, 1889 dekan.
*Sch 1853, s. 150; 1855, s. 155; 1857, s. 135; 1865, s. 119; 1867, s. 109; 1871, s. 125; 1875, s. 117; 1877, s. 118; 1879, s. 135; 1881, s. 141; 1883, s. 142; 1887, s. 150; 1889, s. 150; 1893, s. 158. D. 1896, s. 136.>