logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33819
Meno kňaza : Manczos Anton
Pcmeno kňaza : manczosanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 253
Poradie : 25440
Citát : Manczos Anton, n. 12. 6. 1911 v Košiciach, o. 13. 6. 1935, kapl. Svinia, 1936 kapl. Trhovište, Sabinov, 1938 kapl. Košice-Dóm, 1941 spr. f. Barca, 1945 spr. f. Buzica, 1950 m. p., 1952 spr. f. V. Trakany, 1973 spr. f. Janík.

Číslo záznamu : 37512
Meno kňaza : Manczos Anton
Pcmeno kňaza : manczosanton
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 12660
Citát : MANCZOS, Anton
* nar. 12.6.1911 Košice, ord. 13.6.1935 Košice, +17.9.1991 Košice
* 1936 kaplán Svinia, 1936 Trhovište, Sabinov, 1938 kaplán Košice - Dóm, 1941 farár Košice - Barca, 1945 Buzica, 1950 mimo pastorácie, 1952 farár Veľké Trakany, 1958 farár konzultor, 1973 administrátor Janík.
* Sch 1934, s. 47; 1938, s. 224; 1941, s. 23; 1944, s. 22; 1948, s. 91; 1978, s. 253; 2004, s. 187. Mikloško, s. 174.>

Číslo záznamu : 60937
Meno kňaza : Manczos Anton
Pcmeno kňaza : manczosanton
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 873-874
Poradie : 13880
Citát : MANCZOS, Anton (* 12.6.1911 Košice-+ 17.9.1991 Košice) - trpiteľ za vieru.
Za kňaza ho vysvätili 13.6.1935 v Košiciach. Ako kaplán pôsobil r.1936 v Svinnej, Trhovišti, Sabinove, r.1938 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, r.1941 sa stal farárom v Barci, r.1945 v Buzici. R.1950 ho nespravodlivo odsúdili a uväznili, do r.1952 bol mimo pastorácie. Potom sa stal farárom vo Veľkých Trakanoch, r.1958 konzultorom, od r.1973 účinkoval ako farár v Janíku.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.92; Mikloško, F.: Nebudete ich môci rozvrá-tiť. Bratislava 1991, s.174.
CYRIL HIŠEM