logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29548
Meno kňaza : Májovský, Anton
Pcmeno kňaza : majovskyanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 126
Poradie : 9720
Citát : Májovský Anton
N. 9.II.1819 v Brezne, o. 1843, kaplán v Kr. Baniach, BB, aktuár kap. vikára, 1845 ceremonár, 1846 sekretár, 1850 farár v H. Opatovciach, 1852 D, 1857 v Brezne, 1859 prepošt sv. Kríža de Keresztes Komlós, 1866 farár v BB, 1868 rytier radu Frant. Jozefa, 1872 CEN, 1879 prelát, Z. 16.VI.1897. Vo svojom život venoval na dobročinné ciele 70.000 zl. Založil tiež fundáciu 20 zl do penzijného fondu kňazov.

Číslo záznamu : 31063
Meno kňaza : Májovský, Anton
Pcmeno kňaza : majovskyanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 62
Poradie : 4980
Citát : Májovský Anton
N. 9.2.1819 v Brezne. O. 1843. K v Kr. Baniach, BB, aktuár kap. vikára, 1845 ceremonár, 1846 sekretár, 1850 F v H. Opatovciach. 1852 D, 1857 F v Brezne, 1859 prepošt Sv. Kríža de Keresztes Komlós, 1866 F v BB, 1872 CEN, 1868 rytier rádu Frant. Jozefa, 1879 prelát. Z. 15.6.1897. Veľa venoval na dobročinné ciele. Na penzijný fond kňazov 20.000 zl.