logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 33818
Meno kňaza : Majerník, Félix, SVD
Pcmeno kňaza : majernikfelixsvd
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 253
Poradie : 25430
Citát : Majerník Félix, n. 11. 12. 1927 v Terni, o. 19. 6. 1971, kapl. Michalovce, 1972 spr. f. Senné.

Číslo záznamu : 37488
Meno kňaza : Majerník, Félix, SVD
Pcmeno kňaza : majernikfelixsvd
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 12420
Citát : MAJERNIK, Félix, SVD
* nar. 11.12.1927 Terňa, ord. 19.6.1971 Bratislava
* 1971 kaplán Michalovce, 1972 administrátor Senné, 1982 Ruskov, 1988 Košice - Kavečany, 1993 rektor Misijného domu Snina.
* Čižmár, M.: Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva, s. 250. Sch. 1978, s. 253>