logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4062
Meno kňaza : Magoss, František
Pcmeno kňaza : magossfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 757
Poradie : 176510
Citát : Magoss Franciscus.Theologiam cum quarto a. in semin. Mariano 1808. absolvit. Abhinc cooperatorem egit in Duna-Szerdahely, ubi 1820. etiam parochiam adeptus, in qua et mortuus † 14. Jan. 1830.
Preklad : Magoss František. Teológiu absolvoval v seminári Marianum v r. 1808 po štvrtom ročníku. Nato pôsobil ako kaplán v Dunajskej Strede, kde sa v r. 1820 stal aj farárom a kde aj † 14. januára 1830.