logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 64475
Meno kňaza : Maczkó Štefan
Pcmeno kňaza : maczkostefan
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Maczkó Štefan nar. , ord. ; nat. Dvory nad Žitavou 20. Ďéc. 1914. ord. 18: Juo. 1939, vic. coop. Dunajská. Streda, 1940 Mostová KerY, 19~. Tekovské Šarluhy, 1943. Dolný Liiírad, 1944 Diosek, appŕob. prof. relig., 194u vic..coop..~alanta, 1947 Tekovská Nová ~~es, vic. oec. Fiornb Otrokovce

Číslo záznamu : 67755
Meno kňaza : Maczkó Štefan
Pcmeno kňaza : maczkostefan
Názov knihy : Schematizmus Ap. Admin. Tyrn., Trnava 1948
Skratka knihy : Schem1948
Strany : 350
Poradie : 2880
Citát : Maczkó Stephanus, nat. Dvory nad Žitavou 20. Dec. 1914, ord. Esztergom 18. Jun. 1939, vic. coop. Dunajská Streda, 1940 Mostová Kerť, 1942 Tekovské Šarluhy, 1943 Dolný Ďúrad, 1944 Diosek, approb. prof. relig., 1946 vic. coop. Galanta, 1947 Tekovská Nová Ves, vic. oec. Horné Otrokovce.

Číslo záznamu : 68815
Meno kňaza : Maczkó Štefan
Pcmeno kňaza : maczkostefan
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1951
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 130
Citát : 12. Maczko Štefana správcu fary v Horných Otrokovciach za správcu fary v Plášťovciach č.7332/1951

Číslo záznamu : 69467
Meno kňaza : Maczkó Štefan
Pcmeno kňaza : maczkostefan
Názov knihy : obež. Trnava 1957
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 320
Citát : Štefan Maczko, správca fary v Plášťovciach, za správcu fary do Čajakova /č.489/57 31.I.-1.II.1957/

Číslo záznamu : 70061
Meno kňaza : Maczkó Štefan
Pcmeno kňaza : maczkostefan
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1964
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 90
Citát : MACZKÓ Štefan, správca fary, Čajakovo, do Baky /č.2870/64, 26.VIII.-1.X.1964/