logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31048
Meno kňaza : Luknár, Šebastián Karol, CCG
Pcmeno kňaza : luknarsebastiankarolccg
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 60
Poradie : 4830
Citát : Luknár Karol
N.12.11.1911 v Rači. O. 1938. 1951 bol prijatý do dočasných služieb BBB z rehole Milosrdných bratov. SF v Ponikách, Oslanoch, 1952 SF v Očovej, 1958 SF v Žarnovici. 1976 n. o. Z. 18.6.1977.

Číslo záznamu : 63168
Meno kňaza : Luknár, Šebastián Karol, CCG
Pcmeno kňaza : luknarsebastiankarolccg
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3720
Citát : Karol Šebastián Luknár, CCG, nar. 12.11.1911 v Rači, ako mladík vstúpil do rehole Tešiteľov z Getsemani a prijal rehoľné meno Šebastián, študoval v BB, za kňaza bol vysvätený 19.6.1938. V roku 1951 bol prijatý do dočasných služieb BB biskupstva. Ako SF pôsobil na Ponikách a v Oslanoch (1951), v Očovej (1952) a v Žarnovici (od 1958). Karol bol v príbuzenskom vzťahu s Jozefom Luknárom (1915 Ivanka pri Dunaji - 1966 Modra), futbalistom ŠK Slovan Bratislava, historicky najúspešnejším strelcom klubu. Zomrel 18.6.1977, pochovaný na cintoríne v Žarnovici.

Číslo záznamu : 63173
Meno kňaza : Luknár, Šebastián Karol, CCG
Pcmeno kňaza : luknarsebastiankarolccg
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 305
Poradie : 3770
Citát : ThMgr. Gašpar Hegedúš, narodil sa 14.7.1942 v Dulovciach, za kňaza bol vysvätený 14.2.1965 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Novej Bani (1965), vo Zvolene (1966), v Hriňovej a Velkých Uherciach (1969). Od roku 1969 bol SF Sása a od roku 1972 v Krupine (SF). Farnosť Oslany spravoval jeden rok (1990 - 1991), odkiaľ odišiel na invalidný dôchodok (1991 - 1992). Po zlepšení zdravotného stavu sa stal farárom v Sklených Tepliciach (1993) a v roku 1995 odišiel na zahraničné štúdiá (All Hellows College v írskom Dubline), v rokoch 1998 - 2011 pastoračná služba v štáte Georgia a v Hamptone (štát Virginia) v USA. V roku 2012 farský adm. vo farnosti Demandice, 2013 - 2017 pôsobil vo farnosti Banská Bystrica -Katedrála sv. Františka Xaverského, 2017 - 2018 adm. farnosti Podhorie, 2019 honorárny dekan, výpomocný duchovný vo farnosti Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského.