logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3982
Meno kňaza : Loveczky, Vavrinec
Pcmeno kňaza : loveczkyvavrinec
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 750
Poradie : 175710
Citát : Loveczky Laurentius.Natus in Kis-Tapolcsán. Qua alumnus semin. s. Adalberti 1688. baccalaureus, 1869. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. qua theologus scholasticus in eodem semin. 1692. absolvit. 29. Febr. e. a. presbyter ordinatus. 18. Aug. e. a. vero baccalaureus theologiae creatus. 22. Aug. e. a. autem investitus parochus in Nagy-Surány, Keszi et Komjáth. 22. Apr. 1693. in Csall, 16. Maji 1694. in Kis-Apáthi. Hinc demum 8. Aug. 1696. in Csiffár, cum Tild, Tajna, Néved ac utraque Győröd. Ibi usque 1698. operatus est.
Preklad : Loveczky Vavrinec. Narodil sa v Topoľčiankach. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1688 stal bakalárom, v r. 1869 magistra filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 1692 po treťom ročníku. 29. februára t. r. bol vysvätený za kňaza. 18. augusta t. r. bol kreovaný za bakalára teológie. 22. augusta t. r. bol ustanovený za farára v Šuranoch, Bánove a Komjaticiach. 22. apríla 1693 v Čelovciach, 16. mája 1694 v Žitavanoch. Potom 8. augusta 1696 v Čifároch s Telincami, Tajnou, Nevidzanmi a obidvomi Ďurmi. Tam pracoval až do r. 1698.