logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3960
Meno kňaza : Livinský, František
Pcmeno kňaza : livinskyfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 748
Poradie : 175490
Citát : Livinszky Franciscus.Nagy-Mácsédiensis in cottu Poson. 3. Dec. 1733. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 27. Sept. 1738. investitus parochus in Nagy-Szuha. Hinc 10. Febr. 1742. in Karancsságh. Ibidem 1737. officiales dominii familiae acatholicae Wathaianae terras ecclasiae, sine omni terragio deinceps praestando arripere voluerunt, contra quod Josephus Szent-Ilonay protestatus est. Hanc protestationem parochus hic imperterrite ac indefesse personaliter et in judicio continuavit. Incolis a dominio jus glandinationis vindicavit. † 7. Jun. 1765. ibidem.
Preklad : Livinský, František. Z Veľkej Mače v Bratislavskej župe. 3. decembra 1733 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 27. septembra 1738 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej, nato 10. februára 1742 v Karancsságu. Tam v r. 1737 úradníci panstva nekatolíckej rodiny Wathaianovcov chceli zaujať cirkevnú pôdu bez všetkého zázemia, proti čomu protestoval Jozef Szent-Ilonay. Tento protest viedol osobne farár nebojácne a neúnavne a pokračoval právne. Obyvatelia panstva dostali ako zadosťučinenie právo vypásať žalude v lese. Tam † 7. júna 1765.