logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3918
Meno kňaza : Lingovič, Michal Anton
Pcmeno kňaza : lingovicsmichalanton
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 744
Poradie : 175070
Citát : Lingovics Michael, Antonius.Theologiam cum cursu morali absolvit et ad titulum Andreae Pauli Romani ordinatus. 29. Jul. 1685. investitus parochus in Báhony. Hinc 8. Maji 1686. in Nahács. Inde 3. Jan. 1689. in Bohunicz. Exhinc demum 30. Maji 1693. in Bélaház, ubi 1694. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit: Annor. 30, sacerdotii 12. Successorem nactus 20. Apr. 1697.
Preklad : Lingovič Michal Anton. Teológiu absolvoval ročníkom morálky a vysvätil ho Andrej Pavol v Ríme. 29. júla 1685 bol ustanovený za farára v Báhoni. Nato 8. mája v Naháči, 3. januára 1689 v Bohuniciach. Potom 30. mája 1693 v Boleráze, kde v r. 1694 vykonal vizitáciu Štefan Illyés, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 30 rokov, kňazom je 12 rokov. 20. apríla 1697 dostal nástupcu.