logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3913
Meno kňaza : Lieskovský, Gabriel
Pcmeno kňaza : lieskovskygabriel1796
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 744
Poradie : 175020
Citát : Lieszkovszky Gabriel.Natus 9. Maji 1796. in Albaár. Philosophiam in academia Posoniensi, theologiam Tirnaviae absolvit. 23. Aug. 1819. ordinatus est. Cooperatorem egit in Rimócz 5. m. in Karancsságh 2. a. In Nagy-Oroszi a. 9. Eodem tempore administravit Zsély duobus m. Ó-Gyalla 3. m. usque m. Sept. 1832. tunc factus parochus in Csúz. Hinc 2. Jul. 1840. nominatus in Zsigárd. Ab 1856. ord. VADnus districtus Sellyensis. Quod munus propter provectam aetatem 1882. resignavit. Ab 1881. habuit admin. in spiritualibus Joannem Geleta. † 6. Apr. 1885. Ibidem.
Preklad : Lieskovský Gabriel. Narodil sa 9. mája 1796 v Dolnom Bare. Filozofiu absolvoval na bratislavskej akadémii, teológiu v Trnave. 23. augusta 1819 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil päť mesiacov v Rimóci, dva roky v Karancsságu, deväť rokov v Nagyoroszi. V tom čase spravoval dva mesiace aj Želovce, tri mesiace Hurbanovo až do septembra 1832. Vtedy sa stal farárom v Dubníku. 2. júla 1840 bol menovaný v Žihárci. Od r. 1856 bol dekanom šalianskeho dištriktu. Tohoto úradu sa zriekol v r. 1882 kvôli pokročilému veku. Od r. 1881 mal duchovného správcu Jána Geletu. Tam † 6. apríla 1885.