logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 44701
Meno kňaza : Lenčo, Juraj
Pcmeno kňaza : lencojuraj
Číslo knihy : 1063630
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1869
Skratka knihy : NS1869
Strany : 69-75
Poradie : 1020
Citát : Meno, Rok nar., Ord, Str.
Lencsó Georgius | 1827 | 1850 |45

Číslo záznamu : 44901
Meno kňaza : Lenčo, Juraj
Pcmeno kňaza : lencojuraj
Www stránka : http://www.cadca.fara.sk/index.php/kostol/dejiny-farnosti.html [8.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 480
Citát : Kapláni v Čadci:
1860 -  Juraj Lenčo

Číslo záznamu : 44980
Meno kňaza : Lenčo, Juraj
Pcmeno kňaza : lencojuraj
Www stránka : http://www.varin.fara.sk/ [20.11.2019]
Skratka knihy : www
Poradie : 430
Citát : Kapláni: Juraj Lenčo (1850 - 1852)
Farár Juraj Lenčo (1852 - 1853)