logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3867
Meno kňaza : Lehotkay, Franciscus
Pcmeno kňaza : lehotkayfranciscus1693
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 740
Poradie : 174560
Citát : Lehotkay, vel Lehoczky Franciscus, Ignatius.Qua alumnus semin. s. Adalberti 1693. baccalaureus. 1694. magister pihilosophiae. Theologiae in eodem semin. studuit e qua 26. Apr. 1697. baccalaureus graduatus est. Mox ante, nempe 6. Apr. e. a. ordinatus est. 23. Oct. similiter hoc a. investitus parochus in Ocsova. Hinc 22. Maji 1703. in Pojnik cum Lubetka. Inde 23. Dec. 1705. in utramque Kemencze. Exhinc 5. Maji 1707. in Chrenócz. Inde 16. Apr. 1711. in Tóth-Próna. Hinc 1. Jul. 1729. in Szucsány, ubi † 14. Jul. 1737.
Preklad : Lehotkay František Ignác. Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1693 stal bakalárom, v r. 1694 magistrom filozofie. Teológiu študoval v tom istom seminári a na bakalára bol povýšený 26. apríla 1697. Hneď predtým, totiž 6. apríla t. r. bol vysvätený za kňaza. 23. októbra rovnako v tom roku bol ustanovený za farára Očovej, potom 22. mája 1703 v Ponikách s Ľubietovou, 23. decembra 1705 do Kamenca pod Vtáčnikom, odtiaľ 5. mája 1707 v Chrenovci. Od 16. apríla 1711 pôsobil v Slovenskom Pravne, od 1. júla 1729 v Sučanoch, kde † 14. júla 1737.

Číslo záznamu : 29495
Meno kňaza : Lehotkay, Franciscus
Pcmeno kňaza : lehotkayfranciscus1693
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 118
Poradie : 9190
Citát : Lehotkay, alias Lehocký František Ignác
Zeman z Lehôtky pri Poluvsí. Táto osada zanikla. Po o. 1697 farár v Očovej, 1703 v Ponikách a Ľubietovej, odkiaľ ho vyhnali Rákoczyho povstalci. 1705 bol v Kemenczi, 1707 v Chrenovci, 1711 v Sl. Pravne, 1729 v Sučanoch, kde z. 14.VII.1737. NSP

Číslo záznamu : 62921
Meno kňaza : Lehotkay, Franciscus
Pcmeno kňaza : lehotkayfranciscus1693
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 149
Poradie : 1250
Citát : František Ignác Lehotkay (Lehocký) pochádza zo zemianskej rodiny z Lehôtky pri Poluvsi (osada zamkla), študoval v seminári sv Vojtecha v Trnave (Adalbertínum). ord. 1697, farár v Očovej, 1703 v Ponikach a v Lubietovejho vyhnali Rákoczyho povstalci, 1705 - 1707 v Kamenci, 1707-1711 v Chrenovci - Brusno, 1711 - 1729 v Slovenskom Právne, 1729-1737 v Sučanoch, kde 14.7.1737 zomrel.