logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 38655
Meno kňaza : Lednický, Rudolf, SJ
Pcmeno kňaza : lednickyrudolfsj
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 404
Poradie : 53070
Citát : Lednický Rudolf SJ, n. 1.2.1903 na Vrútkach, o. 29.5.1926, kapl. Trenč. Turná, 1930 kapl. Žilina, 1931 kapl. Pov. Bystrica, 1933 kapl. Nitra, spr. f. Nováky, 1934 f. Kost. Ves, 1940 SJ, 1951 m. P., 1966 spr. f. Brodzany, V. Bielice, 1970 výp. duch. Ružomberok, 1974 n. o. v Ružomberku.

Číslo záznamu : 43294
Meno kňaza : Lednický, Rudolf, SJ
Pcmeno kňaza : lednickyrudolfsj
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 157
Poradie : 2860
Citát : Lednický Rudolphus. Natus 1903 in Vrútky. 1926 ordinatus,
Cooperator in Tr. Turná, 1928 Adm. in spirit ibidem,
1930 Cooperator in Žilina, in examine Pro-Synodali
approbatus, Coop. in Pov. Bystrica, 1932 Nitriae civ. inf.,
1933 int. Administrator in Nováky, 1934 Parochus in
Kostolná Ves. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 100

Číslo záznamu : 43976
Meno kňaza : Lednický, Rudolf, SJ
Pcmeno kňaza : lednickyrudolfsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 5440
Citát : Lednický, Rudolf (* 1. februára 1903 Vrútky, okres Martin – + 31. augusta 1992 Ružomberok) — kňaz Nitrianskej diecézy, neskôr jezuita.
Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre a kňazské svätenie prijal 29. mája 1926. Najprv bol kaplánom v Turnej (dnes Trenčianska Turná), kde sa v roku 1928 stal administrátorom. Od 1. marca 1930 bol kaplánom v Žiline a v dňoch 13. a 14. mája 1930 zložil prosynodálne skúšky. V roku 1931 odišiel za kaplána do Považskej Bystrice, dňa 1. júla 1933 sa stal správcom farnosti v Novákoch a 23. januára 1934 farárom v Kostolnej Vsi. Neskôr vstúpil do Spoločnosti Ježišovej – k jezuitom. V roku 1938 nastúpil v Ružomberku ako kazateľ na ľudových misiách a vyučoval náboženstvo. V roku 1946 spolu s inými pátrami viedol misie v blumentálskom kostole v Bratislave. Na procesii v nedeľu po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v roku 1946, ktorú viedol generálny vikár Msgr. ThDr. Ambróz Lazík (1897-1969), bol kazateľom. Na konci šesťdesiatych rokov pôsobil pastoračne na farách v Novákoch, Nitrianskom Rudne, Krásne a vo Veľkých Bieliciach. V roku 1969 sa stal správcom jezuitského kostola v Ružomberku.