logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37400
Meno kňaza : Lazo, Atanáz Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : lazoatanazstefanofm
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 11540
Citát : LÁZO, Atanáz, OFM
* 1868 – 1870 kaplán Nižný Hrušov.
* Sch. 1865, s. 140; 1871, s. 147.>

Číslo záznamu : 43974
Meno kňaza : Lazo, Atanáz Štefan, OFM
Pcmeno kňaza : lazoatanazstefanofm
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 5420
Citát : Lazo, Anasthasius Štefan (*1840? Hlohovec – + 10. januára 1906 Žilina) — františkán, vikár.

Do Rehole menších bratov vstúpil asi v roku 1861 a kňazské svätenie mu udelili asi v roku 1866. V roku 1876 bol kazateľom v Kremnici. V roku 1888 sa stal administrátorom farnosti v Čabradi (dnes Čabradský Vrbovok, okres Krupina). Vieme o ňom, že v roku 1905 bol zástupcom gvardiána – vikárom – vo františkánskom kláštore v Žiline.
Zomrel na embóliu pľúc.