logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3801
Meno kňaza : Laszlovszký, Ján
Pcmeno kňaza : laszlovszkyjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 736
Poradie : 173900
Citát : Laszlovszky Joannes.Oszlányiensis. E collegio gen. 1733 bacalaureus, 1734. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. cum quarto a. 1738. absolvit. 5. Mart. 1740. investitus parochus in Némethi una et in Berzencze, ubi usque 1748. respective 1749. operatus est. Subin recessit ad conventum s. Benedicti de juxta Grón, cujus conventualis fuit, ubi et † 13. Febr. 1751.
Preklad : Laszlovszký, Ján. Z Oslian. V generálnom seminári sa v r. 1733 stal bakalárom, v r. 1734 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 17358 po štvrtom ročníku. 5. marca 1740 bol ustanovený za farára v Nemciach a v Breznici, kde pracoval až do r. 1748 resp. do r. 1749. Nato odišiel do kláštora sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku, kde bol konventuálom a kde † 13. februára 1751.

Číslo záznamu : 63253
Meno kňaza : Laszlovszký, Ján
Pcmeno kňaza : laszlovszkyjan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 310
Poradie : 4570
Citát : Ján Laszlovszý, presný dátum jeho narodenia sa nikde neuvádza. V Generálnom kolégiu v Trnave v roku 1733 sa stal bakalárom a v roku 1734 magistrom filozofie.Teológiu absolvoval taktiež v tom istom kolégiu, ktorú ukončil v roku 1738. O šesť rokov neskôr sa stáva doktorom teológie (27.9.1744). Dňa 5.3.1740 bol uvedený za farára do farnosti Hontianske Nemce a zároveň do Hronskej Breznice, kde pôsobil až do roku 1748, resp. 1749. Hneď nato vstúpil k benediktínom a odišiel do kláštora v Hronskom Beňadiku, kde 13.2.1751 zomrel.