logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3802
Meno kňaza : Laszlovszky, Martin
Pcmeno kňaza : laszloszkymartin
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 736
Poradie : 173910
Citát : Laszlovszky Martinus.Oszlányiensis. Qua alumnus semin. Mariani 1729. baccalaureus 1730. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. qua speculativus absolvit. 4. Febr. 1733. investitus parochus in Egyházkarcsa. Hinc 30. Apr. 1737. in Duna-Szerdahely. 13. Sept. 1743. contra illum querela mota. 1756. peregit ibidem Joannes Galgóczy visitationem, qui de parocho sic: „Scriptotenus 14 puncta contra eundem proposita fuere. Promisit, post exhortationem, eorum quae recognovit emendationem. Majorem parochianorum respectationem. Parochiani ea lege contenti fuerunt, ut si relaberetur, praefata defectuum puncta, hic et nunc mortificata, coram consistorio vicariali resuscitare possint.“ 1757. post exantlatos 24. annor. labores, viribus corporis attritus, resignavit parochiam ac Strigonium recessit, ubi † 28. Oct. 1758.
Preklad : Laszlovszký Martin. Z Oslian. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1729 stal bakalárom, v r. 1730 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. 4. februára 1733 bol ustanovený za farára v Kostolných Kračanoch, 30. apríla 1737 v Dunajskej Strede. 13. septembra 1743 bol naňho podaná sťažnosť. V r. 1756 tam vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi zaznačil: „Bolo spísaných 14 bodov proti nemu. Po povzbudení uznal a sľúbil nápravu. Väčší rešpekt farníkov. Farníci boli spokojní, že ak znovu padne do menovaných chýb, tu a teraz utlmených, môžu ísť pred vikariátne konzistórium.“ V r. 1757 po 24 vyčerpávajúcich rokoch práce, so zodraným telom sa zriekol farnosti a odišiel do dôchodku do Ostrihomu, kde † 28. októbra 1758.

Číslo záznamu : 63251
Meno kňaza : Laszlovszky, Martin
Pcmeno kňaza : laszloszkymartin
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 310
Poradie : 4550
Citát : Martin Laszlovszký, nar. 25.10.1708, otec František, matka Anna, bol chovancom Mariánskeho seminára (Szelépcsényiho seminár, Convictus Marianum) v Trnave, ktorý založil arcibiskup Juraj Szelépcsényi v roku 1667. V roku 1729 sa stal bakalárom a v roku 1730 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári. Dňa 4.2.1733 bol uvedený za farára do farnosti Kostolné Kračany vokr. Dunajská Streda. Od roku 1737 až do roku 1757 pôsobil v Dunajskej Strede, odkiaľodišiel zoslabnutý na odpočinok do Ostrihomu, zomrel 28.10.1758.