logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 28159
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 129
Poradie : 14030
Citát : Lasab Andrej, n. 3. 2. 1924 v Hr. Beňadiku, o. 21. 6. 1948, kapl. Mostová, 1951 kapl. Ružindol, 1952 kapl. Bratislava dóm, zákl. voj. sl., 1956 kapl. Bratislava, dóm, zast. spr. f. Bratislava, Kalvária, 1966 vicerektor Kň. seminára, 1967 spr. f. Litava, 1970 spr. f. Krušovce.

Číslo záznamu : 64436
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Www stránka : http://www.mariasoft.sk/[20.1.2022]
Skratka knihy : www
Citát : Lasab Andrej nar. 3.2.1924 v Hronskom Beňadiku, ord. 20.6.1948; kap. 1948 Mostová, 1951 Ružindol, 1952 Ba-sv. Martin; 1953 ZVS; kap. 1956 Ba-sv. Martin; vicerektor kňazského sem. 1966 Ba; adm. 1967 Litava, 1970 Krušovce; n.o. 15.9.1998 Pezinok; + 30.11.2003, pochovaný v Hron. Beňadiku

Číslo záznamu : 68500
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Názov knihy : Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Vydal SSV v Trnave 1993
Skratka knihy : Schem1993
Strany : 273
Poradie : 2890
Citát : LASAB Andrej, dekan,
nar.: 3. 2.1924 v Hronskom Beňadiku, ord.: 20. 6.1948, adresa: 95631 Krušovce, č.d. 119.
Pôsobiská: Mostová 1948 kaplán, Ružindol 1951 kaplán, Bratislava — sv. Martin 1952 kaplán, 1953 ZVS, Bratislava
— sv. Martin 1956 kaplán, Bratislava 1966 vicerektor kňazského seminára, Litava 1967 farár, Krušovce 1970 farár

Číslo záznamu : 69070
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Názov knihy : Obežníky Trnava r. 1953
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 320
Citát : Andrej Lasab za III. kaplána do Bratislavy-sv.Martin, /12212/52, 3.-1.XII./

Číslo záznamu : 69364
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Názov knihy : obež. Trnava 1956
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 90
Citát : Zo základnej vojenskej služby dňa 22. decembra 1955 sa vrátil dp. Andrej Lasab.

Číslo záznamu : 69406
Meno kňaza : Lasab, Andrej
Pcmeno kňaza : lasabandrej
Názov knihy : obež. Trnava 1956
Skratka knihy : Ob_Trnava
Poradie : 510
Citát : Andrej Lasab do Bratislavy-sv, Martina t.č. s vypomáhaním v Bratislave na Kalvárii /č. 1138/56, 28.II.- 15.III.1956/.