logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3759
Meno kňaza : Ladislav (Sielnica, 1561)
Pcmeno kňaza : ladislav1561sielnica
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 732
Poradie : 173480
Citát : Ladislaus.Occurrit 1561. plebanus in Szielnicz. Ibidem eodem a. Blasius Zathay peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Bonus vir. Habet omnia sacramenta. Coelebs. Non vult ei dominus Beniczky officialis castri Znio molam restituere, paucos alioquin habenti proventus.“ Juxta connotationem hujus visitatoris tunc unicus fuit in toto ADtu Zoliensi, qui coelibem duxit vitam.
Preklad : Ladislav. V r. 1561 bol farárom v Sielnici. V tom roku tam vykonal vizitáciu Blažej Zathay, ktorý o farárovi zaznačil: „Dobrý muž. Má všetky sviatosti. Slobodný. Pán Benický, oficiál hradu Zniev mu nechcel reštituovať mlyn, majúc trochu majetku.“ Podľa poznámky tohto vizitátora bol vtedy jediným v celom Zvolenskom archidiakonáte, ktorý viedol slobodný život.