logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3760
Meno kňaza : Ladislav (Ivančiná, 1559)
Pcmeno kňaza : ladislav1559ivancina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 732
Poradie : 173490
Citát : Ladislaus.Occurrit 1559. plebanus in Ivánkafalva, de quo visitationis instrumento hoc a. peractae notatur: „Uxoratus, qui tamen eclesiam tenet omnibus sacramentis et ceremoniis ornatam.“
Preklad : Ladislav. V r. 1559 bol farárom v Ivančinej, o ktorom je vo vizitácii konanej v tom roku zaznamenané: „Ženatý, ktorý si však kostol drží ozdobený a vysluhuje všetky sviatosti a obrady.“

Číslo záznamu : 29471
Meno kňaza : Ladislav (Ivančiná, 1559)
Pcmeno kňaza : ladislav1559ivancina
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 115
Poradie : 8950
Citát : Ladislav
Parochus in Jwanka /Ivančiná/, ženatý, ktorý si však kostol drží ozdobený, vysluhuje sviatosti a ceremónie. /CV 1562, Bucko: Reformné hnutie./