logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3738
Meno kňaza : Láczay, Jozef
Pcmeno kňaza : laczayjozef;
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 730
Poradie : 173270
Citát : Láczay Josephus.5. Apr. 1753. missus pro cooperatore ad Lakács. Hinc 20. Jan. 1755. investitus parochus in Felső-Tiszovnik cum Huttis et filialibus ejusdem: Alsó-Tiszovnik, Veres, Süllye, Nedelistye et Madacska, ubi quoad recordari potuerunt nullus catholicus parochus erat, erga praesentationem Pauli com. Balassa, qua ecclesiae a se recenter erectae et parochia provisae patroni. Ibidem 17. Febr. e. a. introductus. Hinc jam 4. Sept. 1756. investitus in Nagy-Szuha. Inde 28. Aug. 1764. in Sávoly. 21. Maji 1768. vero in Divény, in cottu Neogr. cum qua incorporatus est neoerectae dioecesi Rosnaviensi.
Preklad : Láczay, Jozef. 5. apríla 1753 bol poslaný za kaplána do Lukáčoviec. Nato bol 20. januára 1755 ustanovený za farára v Hornom Tisovníku s Hutou a filiálkami: Dolný Tisovník, Červeňany, Šuľa, Nedelište a Madačka, kde mohli spomínať, že nebol žiadny katolícky farár, pre prezentáciu grófa Pavla Balassu, sám postavil kostoly a farnosť dostala patróna. Tam bol uvedený 17. februára toho roka. Už 4. septembra 1756 bol ustanovený vo Veľkej Suchej, 28. augusta 1764 v Šávoli. 21. mája 1768 v Divíne v Novohradskej župe, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Rožňavskej diecézy.