logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 283
Meno kňaza : Kutiš, Ignác
Pcmeno kňaza : kutisignac
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Kutiš Ignác, n. 26. III. 1898 v Prusoch, o. 26. V. 1926, správca fary vo Fačkove.

Číslo záznamu : 41747
Meno kňaza : Kutiš, Ignác
Pcmeno kňaza : kutisignac
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 141
Poradie : 3590
Citát : 147. Kutiš Ignatius. Natus 26. III. 1898 in Prusy. 1926
ordinatus, Coop. in Divina, 1927 in Bošáca, in Pruské, 1929
in Turzovka, Adm. in spir. in Horný Vadičov, 1930
int. Admin. ibidem, 1931 Coop. in Turzovka, 1932 in
examine Pro-Synodali approbatus, 1934 int. Administra-
tor in Omšenie, 1935 Parochus ibidem, 1941 Curatus
militaris. ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 39