logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3613
Meno kňaza : Kršák, Šimon
Pcmeno kňaza : krsaksimon
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 719
Poradie : 172020
Citát : Krssák Simon.Theologiam cum quarto a. in semin. gen. 1733. terminavit. 12. Oct. ejusdem a. investitus parochus in Turócz-Szent-Mária de monte Kis-Szóczócz. Hinc 16. Mart. 1737. in Turócz-Szent-Mihály. Inde 25. Sept. 1744. in Mosócz. Exhinc demum 15. Febr. 1749. in Nagy-Lévárd, ubi 5. Maji 1750. Ladislaus Kollonicz petit facultatem erigendi capellam. 1755. Joannes Galgóczy peregit visitationem. 8. Maji 1760. illuc advenit missionarius anabaptistarum P. Ignatius Zann. † 6. Jun. 1763. ibidem.
Preklad : Teológiu ukončil v generálnom seminári v r. 1733 po štvrtom ročníku. 12. októbra toho roka bol ustanovený za farára v Turčianskej Svätej Márii z vrchu Malé Socovce. Nato 16. marca 1737 v Turčianskom Svätom Michale, 25. septembra 1744 v Mošovciach. Odtiaľ potom prešiel 15. februára 1749 vo Veľkých Levár, kde 5. mája 1750 žiadal Ladislav Kolonič fakultu na zriadenie kaplnky. V r. 1755 vykonal Ján Galgóczy vizitáciu. 8. mája 1760 tam prišiel misionár anabaptistov P. Ignác Zann. Tam † 6. júna 1763.

Číslo záznamu : 29432
Meno kňaza : Kršák, Šimon
Pcmeno kňaza : krsaksimon
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 111
Poradie : 8560
Citát : Kršák Simeon
1733 farár vo Sv. Michale, t. r. vo Sv. Mare, 1745 v Mošovciach, 1749 vo V. Levároch, 1760 tam prišiel misionár anabaptistov P. Ignác Zann. Z. 6.VI.1763.