logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1250
Meno kňaza : Krišpini, Štefan
Pcmeno kňaza : krispinistefan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 524
Poradie : 148390
Citát : Crispini, vel Krispini Stephanus.Fuit ab 1646. parochus in Kovács, nunc filia ad Garam-Szent-Benedek de quo Mathias Schlegelius ADnus Barsiensis in visitatione 1647. peracta notavit: Conventualis ad S. Benedictum, magister philosophiae, theologus duorum annorum, vegetus, annorum circiter 35. sacerdos decem annor. Librum synodorum habens, baptisatorum fieri curabit.
Preklad : Od r. 1646 bol farárom v Kováčovej, teraz filiálke Hronského Beňadika, o ktorom zaznačil tekovský archidiakon Matej Schlegel pri vizitácii 1647: Z konventu sv. Benedikta, magister filozofie, dva roky teológie, bystrý, približne 35-ročný, desať rokov kňazom. Má synodálne knihy, stará sa o pokrstených.