logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37316
Meno kňaza : Kraszony, Michal
Pcmeno kňaza : kraszonymichal
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 10700
Citát : KRASZONY, Michal
* nar. 1786 Levoča, ord. 1783, +31.3.1826 Kendice
* štúdiá – Levoča, vyššie š. Jáger, 1783 kaplán Prešov - Solivar, 1788 Körösmezö, 1794 Lemešany - Budimír, 1796 - 1822 farár Ruskov, 1822 - 1826 farár Kendice,
* B. 1804, č. 111, 29.8.1804. Sch. 1807, s. 12; 1815, s. 18; 1816, s. 18; 1818, s. 19; 1819, s. 20; 1824, s. 72; 1826, s. 79. D. 1827, s. 121.>