logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3520
Meno kňaza : Kračún, Jozef
Pcmeno kňaza : kracunjozef1703
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 711
Poradie : 171090
Citát : Kracsun, vel Krazony Josephus.10. Aug. 1730. investitus parochus in Turócz-Szent-Márton. Hinc 23. Jul. 1737. in Szucsán. Inde eodem a. abivit. 12. Jan. 1741. in Szent-Benedek, demum 26. Jan. 1747. in Taszár, ubi † 29. Sept. 1748. Aetstis 45.
Preklad : 10. augusta 1730 bol ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Martine. Nato 23. júla 1737 v Sučanoch. Odtiaľ odišiel ešte v tom istom roku. 12. januára 1741 vo Svätom Beňadiku, potom 26. januára 1747 v Tesároch nad Žitavou, kde † 29. septembra 1748 vo veku 45 rokov.

Číslo záznamu : 29402
Meno kňaza : Kračún, Jozef
Pcmeno kňaza : kracunjozef1703
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 108
Poradie : 8260
Citát : Kracson Jozef
1730 farár v Martine. 1734 bol na prosynodálnej kongregácii v Trnave./Péterffy CE II.424 /v HD Martin sa píše „Kracsóny“. Vyštudoval v Pázmáneu za 3 r. Hungaro-slavus. 1737 v Sučanoch, 1741 vo Sv. Beňadiku, 1747 v Tesároch, kde z. 29.IX.1748, 45 r.