logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41731
Meno kňaza : Kosmály, Ignác
Pcmeno kňaza : kosmalyignac
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 139
Poradie : 3430
Citát : 131. Kosmály Jgnatius. Natus 10. II. 1905 in Psáry. 1930
ordinatus, Coop. in Vysoká n/Kys., 1933 in Kolárovice,
int. Administrator ibidem, 1934 in examine Pro-Syno-
dali approbatus, 1935 Administrator in D. Motešice,
int. Administrator in Kolárovice, Administrator ibidem,
1936 Parochus in Dolný Hričov. ... ... ... ... ... ... ... . 74

Číslo záznamu : 43281
Meno kňaza : Kosmály, Ignác
Pcmeno kňaza : kosmalyignac
Číslo knihy : 1019708
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXXXVII
Skratka knihy : NS1937
Strany : 155
Poradie : 2730
Citát : Kosmály Ignatius. Natus 1905 in Psáry. 1930 ordinatus, Coop.
in Vysoká n/Kys., 1933 Coop. in Kolárovice, int. Ad-
ministrator ibidem, 1934 in examine Pro-Synodali appro-
batus, 1935 Administrator in D. Motešice, int. Admi-
nistrator in Kolárovice, Administrator ibidem, 1936 Ad-
ministrator in Dolný Hričov. --- --- --- --- --- --- 73