logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3397
Meno kňaza : Kos, Lukáš
Pcmeno kňaza : koslukas
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 701
Poradie : 169860
Citát : Kos Lucas.Fiut 1647. parochus in praesidio Gyarmat. (Balassa-Gyarmat.) Nominat illum catalogus cleri hoc a. jussu Georgii Lippay confectus. Protestantes 1655. in dieta Posoniensi contra illum conquesti sunt. Hoc respectu acta dietae sic habent: „Plebanus Gyarmatiensis Lucas Kos in coemeterio Varbóensi sepultum, nomine Gabrielem evangelicum molitorem post aliquod septimanas rursus effodi, in campum educi et ibidem inhumari fecit. Similiter fecit in possessione Vadkert cum duobus cadaveribus.“
Preklad : V r. 1647 bol farárom v Gyarmate. (Balassagyarmat.) Uvádza sa v zozname kňazov zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1655 sa bratislavskí protestanti naňho sťažovali. V tomto ohľade je o tom: „Gyarmatský farár Lukáš Koš pochovaného na cintoríne vo Varbó, menom Gabriela evanjelického mlynára po niekoľkých týždňoch vykopal, vytiahol na pole a tam ho zahrabal. Podobne urobil v dedine Vadkert s dvomi mŕtvolami.“