logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3499
Meno kňaza : Körmendy, Juraj
Pcmeno kňaza : kormendyjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 709
Poradie : 170880
Citát : Körmendy Georgius.Nobilis Egbellensis. E semin. s. Stephani 1668. baccalaureus, 1669. magister philosophiae graduatus. In eodem semin. et theologiae studuit. 1. Maji 1671. investitus parochus in Jabloncza. Hinc 18. Jun. 1673. in Turócz-Szent-Mihály. 1675. successorem nactus.
Preklad : Šľachtic z Gbel. V seminári sv. Štefana sa v r. 1668 stal bakalárom, v r. 1669 magistrom filozofie. V tom istom seminári študoval aj teológiu. 1. mája 1671 bol ustanovený za farára v Jablonici. Od 18. júna 1673 pôsobil v Turčianskom Svätom Michale. V r. 1675 dostal nástupcu.

Číslo záznamu : 29400
Meno kňaza : Körmendy, Juraj
Pcmeno kňaza : kormendyjuraj
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 108
Poradie : 8240
Citát : Körmendy Juraj
Zeman z Gbelov, 1671 farár v Jablonici, 1673 vo Sv. Michale. NSP