logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3348
Meno kňaza : Konder, Juraj
Pcmeno kňaza : konderjuraj
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 697
Poradie : 169370
Citát : Konder Georgius.Vittenczensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1702. baccalaureus et 1703. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in eodem semin. 1706. terminavit. 24. Oct. ordinatus est. 29. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Mellek. Hinc 31. Maji 1709. in Ürmény, eodem die et in Üzbégh, ubi usque 1711. operatus est. 4. Apr. 1713. investitus in Morva-Szent-János. Hinc 12. Febr. 1715. in Radossócz, ubi † 23. Dec. ejusdem a.
Preklad : Z Chtelnice. Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1702 stal bakalárom a v r. 1703 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1706 po treťom ročníku. 24. októbra bol vysvätený za kňaza. 29. novembra toho roka bol ustanovený za farára v Meleku. Odtiaľ 31. mája 1709 v Mojmírovciach, a ten deň v Zbehoch, kde pracoval až do r. 1711. Od 4. apríla 1713 pôsobil v Moravskom Svätom Jáne, od 12. februára 1715 v Radošovciach, kde † 23. decembra toho roka.