logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3333
Meno kňaza : Kolossy, Ján (17. stor.)
Pcmeno kňaza : kolossyjan17stor
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 695
Poradie : 169220
Citát : Kolossy Joannes.Fuit alumnus ven. ADni Zoliensis et 29. Maji 1676 ordinatus est. 3. Jun. ejusdem a. missionem Zolie accepit. 5. Maji 1677. investitus est parochus in Nagy-Szuha ad Fülekium. 12. Maji 1679. investituram accepit ad aliquam parochiam cujus nomen non est expressum. 7. Mart. 1681. in Soos-Hartyán, hinc 4. Apr. 1682. iterum ad non nominatam parochiam migravit. Demum 1. Maji 1684. investitus in Detva, ubi usque 1688. operatus est.
Preklad : Bol chovancom zvolenského archidiakonátu a 29. mája 1676 bol vysvätený za kňaza. 3. júna toho roka prijal misiu do Zvolena. 5. mája 1677 bol ustanovený za farára vo Veľkej Suchej. 12. mája 1679 prijal úrad do nejakej farnosti, ktorej názov nie je známy. 7. marca 1681 v Sóshartyáne, odtiaľ 4. apríla 1682 znova prešiel do nemenovanej farnosti Potom bol 1. mája 1684 ustanovený v Detve, kde pracoval až do r. 1688.

Číslo záznamu : 29359
Meno kňaza : Kolossy, Ján (17. stor.)
Pcmeno kňaza : kolossyjan17stor
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 103
Poradie : 7830
Citát : Kolossy Ján
Ako klerika ho vydržiaval AD zvolenský, o. 1676, kaplán vo Zvolene. 1677 farár vo V. Suchej a Fiľakove, 1679 na neznámej fare, 1681 v Soóshartány, 1684 v Detve, kde pracoval do 1688.