logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3321
Meno kňaza : Kollenicz, František
Pcmeno kňaza : kolleniczfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 694
Poradie : 169100
Citát : Kollenicz, etiam Kollonicz Franciscus.Sasvárensis. Qua alumnus collegii gen. 1687. baccalaureus et 1688. magister philosophiae. Relicta parochia Szucsanensi in cottu Nitriensi 4. Jul. 1696. investitus parochus in Szárazpatak, ubi usque 1698. operatus est. 15. Sept. 1701. investitus parochus in Novák, sed hinc eodem a. applicationem accepit a Nicolao com. Lippay praeposito Vágujhelyiensi, qua administrator hujus praepositurae. Hinc 7. Dec. 1711. installatus canon. Posoniensis. Fuit simul protonot. apostolicus. Praepositus de Landek. Remansit cantor, deprecato lectoratu. Dotavit stallum cantoris. Solemnes secunditias celebravit 1740. in capella s. Joannis Eleem. † 17. Jan. 1743. ibidem.
Preklad : Zo Šaštína. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1687 stal bakalárom a v r. 1688 magistrom filozofie. Zanechajúc farnosť Nitrianske Sučany bol 4. júla 1696 ustanovený za farára v Suchej nad Parnou, kde pracoval až do r. 1698. Od 15. septembra 1701 bol farárom v Novákoch, ale v tom istom roku prijal od Mikuláša Lippaya prepozitúru v Novom Meste nad Váhom ako administrátor. 7. decembra 1711 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. Bol zároveň apoštolským protonotárom, prepoštom de Landek. Zostal kantorom. Dotoval štalum kantora. Slávnosť sekundícií celebroval v r. 1740 v kaplnke sv. Jána Almužníka. Tam † 17. januára 1743.