logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30963
Meno kňaza : Kollár, Konštantín
Pcmeno kňaza : kollarkonstantin
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 51
Poradie : 3980
Citát : Kollár Konštantín
N. 15.9.1911 v Gbeloch. O. 1936. K v Trubíne a neskôr SF, 1937 K v Hronci, 1938 SF v Hronci, 1939 K v Oslanoch. 1941 SF na Šp. Doline, 1946 SF v Ľubietovej, 1952 D. 1957 SF v Predajnej. Z.6.11.1973.
Vyššej postavy, štíhly, počernej, vážnej tváre. Vystupovanie mal vyrovnané, kľudné a poznal možnosti kňazskej práce v zmenenej dobe, ktorých medzí sa držal. Skromný, jednoduchý, utiahnutý. Pochádzal z roľníckej rodiny. Michal Kocák mu bol ujec a podporoval ho na štúdiách. Vojnu prežil na Šp. Doline. Po jednom partizánskom prepade, pri ktorom bol zabitý nem. veliteľ, major, bol spolu s inými občanmi zajatý a odvedený gestapom do BB. Hrozilo mu zastrelenie. Vyslobodila ho intervencia biskupa a iných vplyvných ľudí. Celý priebeh udalosti od začiatku SNP až do oslobodenia obce opísal podrobne v HD Šp. Doliny. V Predajnej obnovil zvonku kostol aj ohradový múr. V Jasení obnovil generálne kostol zvonku i zvnútra. Zhotovil nový betónový chór a schodište a kúpil zánovný organ. Dal obnoviť vedľajší renesančný oltár.

Číslo záznamu : 63245
Meno kňaza : Kollár, Konštantín
Pcmeno kňaza : kollarkonstantin
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 309
Poradie : 4490
Citát : Konštantín Kollár (1939 - 1941), nar. v Gbeloch 15. 11. 1911, ord. 23.2.1936 v BB, 1941 - 1946 farár v Španej Doline, 1946 - 1957 farár v Ľubietovej, od roku 1957 pôsobil vo farnosti Predajná, kde zomrel 6.11.1973. Vojnu prežil v Španej Doline. Po jednom partizánskom prepade, pri ktorom bol zabitý nemecký veliteľ, major, bol spolu s inými občanmi zajatý a odvedený gestapom do Bystrice. Hrozilo mu zastrelenie. Vyslobodila ho intervencia biskupa a iných vplyvných ľudí. Celý priebeh udalosti od začiatku SNP až do oslobodenia obce opísal podrobne v História domus. V Predajnej obnovil zvonku kostol aj ohradový múr. V Jaseni sa pričinil o generálnu obnovu kostola zvonku i zvnútra. Zhotovil nový betónový chór, schodište a kúpil zánovný organ. Dal obnoviť vedľajší renesančný oltár.