logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29347
Meno kňaza : Knopp, Anton
Pcmeno kňaza : knoppanton
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 100
Poradie : 7710
Citát : Knopp Anton
N. 2.XII.1836 v B. Štiavnici, o. 1860, ceremoniár a aktuár, 1868 sekretár, 1872 farár v J. Lehote, 1880 D, 1881 VAD, 1881 v Lutile, Z. 6.II.1891. Bonus odor Christi, parochus zelozus, VAD exactissimus. /Krššak v HD Lutila./

Číslo záznamu : 30958
Meno kňaza : Knopp, Anton
Pcmeno kňaza : knoppanton
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 50
Poradie : 3930
Citát : Knopp Anton
N. 2.12.1836 v B. Štiavnici. O. 1860. Ceremonár. 1868 sekretár BÚ, 1872 F v J. Lehote, 1880 D, 1881 VAD, 1881 F v Lutile. Z. 6.2.1891.
Bonus oder Christi, parochus zelosus, VAD exactissimus /HD Lutila/.