logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31701
Meno kňaza : Kmeť, Anton
Pcmeno kňaza : kmetanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 193
Poradie : 20650
Citát : Kmeť Anton, n. 23. 9. 1905 v Pravenci, o. 3. 3. 1929, kapl. Nová Baňa, Detva, 1930 kapl. Oslany, 1931 kapl. Krupina, spr. f. Špania Dolina, 1937 spr. f. B. Bystrica-Radvaň n. Hr., 1943 šk. dekan, f., 1944 člen vigilancie, 1976 arcidekan.

Číslo záznamu : 63241
Meno kňaza : Kmeť, Anton
Pcmeno kňaza : kmetanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 309
Poradie : 4450
Citát : Anton Kmeť (1930 -1931), nar. v Pravenci 23.9.1905, ord. 1929, po ukončení štúdia teológie bol 3.3.1929 vysvätený v BB za kňaza. Celý svoj kňazský život prežil vo farnosti Radvaň, dnes miestnej časti Banskej Bystrice. Na odpočinku žil v rodisku, kde zomrel 25.1.2003 a je aj pochovaný.

Číslo záznamu : 63242
Meno kňaza : Kmeť, Anton
Pcmeno kňaza : kmetanton
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 309
Poradie : 4460
Citát : Peter Petic (1931 - 1932), ďalej pozri pôsobiacich v oslianskej farnosti.