logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 54239
Meno kňaza : Klement(Biel,1332)
Pcmeno kňaza : klement1332biel
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 323
Poradie : 91140
Citát : Item Clemens de Beel solvit XII. grossos.
Preklad : (Kňaz) Klement z Bielu (teraz filiál. far. Veľké Trakany) zaplatil 12 grošov.

Číslo záznamu : 54556
Meno kňaza : Klement(Biel,1332)
Pcmeno kňaza : klement1332biel
Meno farnosti : Veľké Trakany
Pcmeno farnosti : velketrakany
Číslo knihy : 1063781
Názov knihy : Mon. Vat. hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest, 1887
Skratka knihy : mvsiti
Strany : 332
Poradie : 94310
Citát : Item Clemens de Bel solvit VI. grossos.
Preklad : (Kňaz) Klement z Biela (teraz filiál far. Veľké Trakany) zaplatil 6 grošov.